Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Измервателни уреди за анализ на смазочни масла


Портативните измервателни уреди на „Martechnic” GmbH позволяват да се извършва анализ на състоянието на гориво-смазочните материали веднага, на място, независимо от стационарни лаборатории.


W I O CHECK


Martechnic Свали PDF


Устройство за измерване на количеството вода в горивото или в маслото. Наличието на вода в горивото или в маслото, в количества по-голeми от допустимите норми, може да предизвика влошаване на работата или повреда на машината и да увеличи разходите за ремонт и експлоатация. С цел намаляване на рисковете от аварии и на експлоатационните разходи е необходим постоянен контрол на съдържанието на вода в горивото и вмаслото.


виж видео тук

Martechnic


ALCA CHECK


Martechnic Свали PDF


Електронен уред за бързо измерване на “базовият номер“ (алкалността) на маслото, например: на борда на кораб по време на плаване. Резултатите от теста се показват на дисплея на уреда. Уредът позволява също измерване на количеството вода в маслото (W I O CHECK).


виж видео тук

Martechnic


TWIN CHECK


Martechnic Свали PDF


Електронен уред за бързо измерванене на количеството вода в горивото или в маслото и на „базовият номер” (алкалността). Резултатите се разчитат незабавно от дисплея.


виж видео тук

Martechnic


WA-SOL


Martechnic Свали PDF


Комплект реагенти, разработен от „Martechnic” GmbH, който се използва за определяне на количеството вода в маслото и в горивото във всички прибори на „Martechnic” GmbH. Не е опасен за транспортиране товар.

Martechnic


COMPA DENS CHECK


Martechnic Свали PDF


Уред за извършване на троен тест на тежки корабни горива: за плътност,за съвместимост и за стабилност. Тежките горива често се явяват смес от различни нефтени фракции, по време на тяхното смесване или съхранение е възможно да се появят утайки или асфалтови отлагания, които могат да предизвикат запушване на филтриращите елементи.Запушването на филтрите може да доведе до намаляването на впръскването на гориво и да влоши работата на двигателя.


виж видео тук

Martechnic


SALT CHECK


Martechnic Свали PDF


Уред за определяне на наличието на солена вода в горивото и в смазочното масло.

Важно е да се знае видът на водата (прясна или солена), открита в горивото или в маслото, за да може да се определи по най- бързият начин причината за нейното появяване (наличието на теч в системата).


виж видео тук

Martechnic


MT AN (ACID NUMBER) CHECK


Martechnic Свали PDF


Уред за измерване на киселинноста (киселинното число). Смазочните и хидравличните масла в процеса на работа са подложени на постоянно окисляване, вследствие от високите работни температури и от взаймодействието с атмосферният въздух. Появяват се киселинни утайки и киселинни отлагания, които увреждат работните повърхности на детайлите и на лагерите, а също увреждат семерингите, гарнитурите и уплътненията.

Martechnic


INSOLUBLE CHECK


Martechnic Свали PDF


Уред за визуално определяне на наличието на твърди частици в маслото. Позволява да се определи количеството, размерът и типът на частиците, и причината за замърсяването.

Позволява своевременно да се открият увреждания на бутала, помпи, гарнитури и др., както и да се предприемат превантивни ремонтни дейности с цел предотвратяването на аварии.

Martechnic

  Следваща    Последна