Martechnic GmbH

УРЕДИ ЗА АНАЛИЗИ

„Юнайтед ойлс” ЕООД е официален представител на немската фирма Martechnic GmbH – Хамбург.

Martechnic GmbH е един от водещите производители на портативни измервателни уреди за анализ на нефтопродукти, които позволяват веднага и на място да се проверяват качествата на горива, смазочни масла и хидравлични течности. Произвежданите от компанията измервателни уреди дават възможност да се оценяват най-важните за безаварийна работа на машините характеристики на горивото и смазочните материали: съдържание на вода, вискозитет, алкалност, киселинно число, наличие на твърди чистици, пламна температура и др. Своевремената оценка на тези показатели има не само голямо практическо значение за безаварийната работа на механизмите, но и голям икономически ефект при определяне на необходимите ремонтни дейности и намаляване на загубите от престоя на машините поради аварийни ремонти.

Портативните измервателни уреди на Martechnic GmbH са лесни за експлоатация и дават на инженерите и операторите независимост и сигурност, каквито не могат да бъдат постигнати с помощта на външни лабораторни анализи. По тези причини измервателните уреди на Martechnic GmbH намират много широко приложение най-вече на такива места, където инженерите трябва да разчитат предимно на своята екипираност и самостоятелна експертиза. Сред купувачите на измервателните уреди на Martechnic GmbH са корабни компании, военноморски сили, електро и топло централи, нефтени компании, преработващи предприятия, железопътни компании, минни и конструкторски компании, фирми за подръжка на асансьори, елеватори, друга подемна техника и други.

Повече информация за продуктите на Martechnic GmbH може да получите на: http://martechnic.com.

Пълният каталог с продукцията на Martechnic GmbH може да свалите от тук.