Продукти


BPБезплатна доставка
на масла KUTTENKEULER
в опаковки от 1,4 и 5 л - минимално количество
4 литра.


Хидравлични масла


ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА - MOBIL


Mobil ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА - MOBIL

Модели:

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА ОТ СЕРИЯTА MOBIL DTE
ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА ОТ СЕРИЯТА MOBIL DTE M
ISO 11158 TYPE HV; ISO VG 15, 32, 46, 68, 100, 150масло