Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Масла за направляващи на металообработващи машини


SLIDE AND BED WAYS OIL CGLP 68, 220 - МАСЛО ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ


KUTTENKEULER SLIDE AND BED WAYS OIL CGLP 68 - МАСЛО ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

Спесификация:

CGLP ISO VG 68
CGLP ISO VG 220маслоВнимание: Масла за направляващи на металообработващи машини KUTTENKEULER са напълно съвместими с подобните масла от други марки и могат да бъдат смесвани без проблеми. Въпреки това при доливане е препоръчително да се използва същото масло!