u-sonic
Ултразвукови устройства за почистване на детайли
Принцип на действие. Пиезоелектрическо ултразвуково устройство генерира високочестотни звукови вълни в течност, представляваща специален почистващ разтвор . При сблъсък с повърхността на почисваните детайли, механичната енергия на тези вълни се преобразува, предизвиквайки почистващ ефект върху обработваната повърхност. Вследствие на ефекта на кавитацията се образуват вакуумни мехури, които се пръскат при контакт с повърхността на почистваните детайли, отсранявайки напълно от нея отлаганията и замърсяването, даже и от трудно достъпните места, при това обработваните повърхности не се увреждат. Тези устройства могат да се използуват за бързо и ефективно почистване на: покрития на бутални цилиндри, охладители, клапани, маслени и горивни филтри, части и работни турбини на турбокомпресори и други сложни детайли. Ултразвуковото почистване е напълно безопасно за обработваните повърхности и позволява да се избегне образуването на драскотини върху тях. То осигурява дълбоко почистване даже на такива сложни детайли като филтриращи елементи и други части на двигателите, съдържащи комплексни отверстия и канали. Този метод е много по –екологичен по сравнение с конвенционалното почистване с химически препарати.
 

Направи запитване

Име *
Имейл *
Продукт *
Запитване
Политика за поверителност *