saltcheckneu
SALT CHECK
Уред за определяне на наличието на солена вода в горивото и в смазочното масло. Важно е да се знае видът на водата (прясна или солена), открита в горивото или в маслото, за да може да се определи по най- бързият начин причината за нейното появяване (наличието на теч в системата).

Направи запитване

Име *
Имейл *
Продукт *
Запитване
Политика за поверителност *