lube_os
LUBRICATION OIL CHECK OS. ПРОВЕРКА НА СМАЗОЧНОТО МАСЛО OS

VARIO – Тестова кутия праверка на смазочнота и хидравличното масло за 5 различни теста

Оценката на състоянието на смазочните и хидравличните масла изисква подходящо оборудване. Тестовият комплект LUBRICATION OIL CHECK OS ви позволява лесно и бързо да проверите съдържанието на вода в маслото, резерва на алкалност, стойността на вискозитета, нивото на замърсяване със сажди в моторните смазочни масла и степента на киселинно замърсяване на място. Редовният мониторинг позволява да се вземат ефективни решения за управление на маслото, за да се осигури правилното състояние на компонентите на машината и подобрени сервизни интервали. Включени са следните тестови устройства: V 5108 TWIN CHECK. V 200 ТЕСТ ЗА СРАВНЕНИЕ НА ВИСКОЗИТЕТ. V 310 ПРОВЕРКА НА ПРОБА НА ТОЧКА.                                                                                                                                                                                                                                                                              V 550 AN CHECK (съдържа опасни товари).  

Направи запитване

Име *
Имейл *
Продукт *
Запитване
Политика за поверителност *