lubeoil_check_5
LUBE OIL CHEK 5
Преносим комплект от измервателни уреди за анализ на смазочни масла, позволяващ измерване на 5 различни показателя. Състоянието на смазочното масло на двигателя може да се оцени прецизно и директно на място с помощта на тестовия случай LUBRICATION OIL CHECK 5. Тенденцията в състоянието на маслото може да се определи чрез редовно измерване на съдържанието на вода в маслото, основното число, вискозитета, замърсяването със солена вода и замърсяването със сажди. Това дава възможност за прилагане на практика на поддръжка на компонентите на системата на двигателя според състоянието. Това дава възможност за намаляване на разходите и увеличаване на времето за работа. Включени са следните тестови устройства: V 5108 TWIN CHECK. V 200 ТЕСТ ЗА СРАВНЕНИЕ НА ВИСКОЗИТЕТ. V 310 ПРОВЕРКА НА ТОЧКОВА ПРОБА. V 150 ПРОВЕРКА НА СОЛ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

  • Измерими параметри:
  • вода в маслото,
  • базово число,
  • вискозитет на маслото,
  • тест на място,
  • замърсяване със солена вода.
Martechnic Свали PDF
   

Направи запитване

Име *
Имейл *
Продукт *
Запитване
Политика за поверителност *