Измервателни уреди за анализ на смазочни масла

Уред за извършване на троен тест на тежки корабни горива: за плътност,за съвместимост и за стабилност. Тежките горива често се явяват смес от различни нефтени фракции, по време на тяхното смесване или съхранение е възможно да се появят утайки или асфалтови отлагания, които могат да предизвикат запушване на филтриращите елементи....