Шаблон архив

Измервателни уреди за анализ на смазочни масла

Уред за извършване на троен тест на тежки корабни горива: за плътност,за съвместимост и за стабилност. Тежките горива често се…