Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Двутактови и четиритактови мотоциклетни масла


FULL TEC 2T Anti Smoke - СИНТЕТИЧНО МОТОРНО МАСЛО ЗА ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ


KUTTENKEULER FULL TEC 2-T Anti Smoke - СИНТЕТИЧНО МОТОРНО МАСЛО ЗА ДВУ-ТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание:

Синтетично, биоразградимо, екологично чисто моторно масло, предназначено за всички видове двутактови двигатели, експлоатирани по суша и вода. Препоръчва се за оптимална защита на водоеми. Над 80% биологически разлагащо се съгласно норма CEC L-33-T-82. Съотношение на компонентите за смесване до 1:100, в съответствие с предписанието на производителя.

Предимства:

* Висока температурна стабилност и максимална защита срещу износването на двигателя при тежки условия на експлоатация
* Напълно изгаряне без образуване на нагар, в резултат на което горивната камера, свещите и изпускателните системи остават чисти
* Универсално приложение

Спецификации:

* API ТС+
* NMMA TC-W3масло

DELTA SYN 2T - НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ


KUTTENKEULER DELTA SYN  2T - НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА ДВУ-ТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание:

DELTA SYN 2T е напълно синтетично масло за двутактови двигатели, както с въздушно така и с водно охлаждане. Подходящо съвременни обикновенни и състезагелни мотоциклети.

Предимства:

* Висока температурна стабилност.
* Много добра противоизносвощо защита.
* Отлична корозиона защита.
* Унивесално приложение.

Спецификации:

* API   TC
* JASO   FC
* ISO   L-EGC TSC-3
* HUSQVARNA
* PIADGGO SI
* TISIмасло

MACRO 2T Anti Smoke - ПОЛУСИНТЕТИЧНО МОТОРНО МАСЛО ЗА ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ


KUTTENKEULER MACRO 2-T Anti Smoke - ПОЛУСИНТЕТИЧНО МОТОРНО МАСЛО ЗА ДВУ-ТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание:

Бездимни моторни масла за двутактови двигатели с въздушно и водно охлаждане, например: леки автомобили, мотоциклети, мотопеди, моторни верижни триони, моторни шейни, сенокосачки, селскостопански машини и т.н. Съотношение на компонентите за смесване до 1:50, в съответствие с предписанието на производителя.

Предимства:

* Висока температурна стабилност и висока ефективност против износване
* Двигателите запазват пълната си мощност в резултат на пълното изгаряне без образуване на нагар
* Универсално приложение

Спецификации:

* API ТС (TSC3)масло
  Следваща    Последна


Внимание: Мотоциклетните масла KUTTENKEULER са напълно съвместими с подобните масла от други марки и могат да бъдат смесвани без проблеми. Въпреки това при доливане е препоръчително да се използва същото масло!