Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Преносими комплекти измервателни уреди за анализ на смазочни и хидравлични масла и корабни горива


За извършване на анализи на горива и смзочни материали на място (“полеви тестове”) „Martechnic” GmbH са разработили съответните комплекти анализна екипировка, състоящи се от различни по брой и по предназначение измервателни уреди. Тези комплекти снабдяват инженерите и операторите с лесни за експлоатация уреди, позволяващи да се определят различни показатели на ГСМ.


FUEL AND LUBE TEST CABINET


Martechnic Свали PDF


Тест Кабинетът е портативна лаборатория, която позволява ефективно и точно следене на състоянието на корабните горива и на смазочните и хидравличните масла по 10 показателя.

Martechnic


LUBE OIL CHEK 6


Martechnic Свали PDF


Преносим комплект от измервателни уреди за анализ на смазочни масла, позволяващ измерване на 6 различни показателя.

Martechnic


LUBE OIL CHEK 5


Martechnic Свали PDF


Преносим комплект от измервателни уреди за анализ на смазочни масла, позволяващ измерване на 5 различни показателя.

Martechnic


ALWAVIS CHECK


Martechnic Свали PDF


Преносим комплект от измервателни уреди за анализ на смазочни масла, позволяващ измерване на 3 различни показателя.

Martechnic