Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Измервателни уреди за анализ на смазочни масла


Портативните измервателни уреди на „Martechnic” GmbH позволяват да се извършва анализ на състоянието на гориво-смазочните материали веднага, на място, независимо от стационарни лаборатории.


SPOT CHECK


Martechnic Свали PDF


Бърз анализ за наличие на неразтворими примеси в маслото.

Позволява да се определи степента на замърсяване, наличието на гориво или вода в маслото, оставащият детергенно-дисперсивен ресурс на смазочното масло.

Martechnic


FLASH POINT CHECK


Martechnic Свали PDF


Уред за измерване на пламната температура на маслата в затворен тигел.


виж видео тук

Martechnic


IRON CHECK


Martechnic Свали PDF


Уред за откриване на наличието на парчета метал в маслото, базиращ се на химическата реакция на два реагента, на присъствието на метални частици.

Martechnic


VISCO DENS PLUS


Martechnic Свали PDF


Електронен уред за измерване на вискозитета и плътността на смазочните масла и на хидравличните течности при три различни температури.


виж видео тук

Martechnic


VISCO CILINDER. Standart And Low VIS.


Martechnic Свали PDF


Електронен уред за измерване на вискозитета на смазочните и на хидравличните масла, базиращ се на метода на ”падащото топче”.

Martechnic


JUNG CHECK


Martechnic Свали PDF


Вискозиметър, базиран на метода на „падащото топче”.


виж видео тук

Martechnic


VISCOSITY COMPARATOR


Martechnic Свали PDF


Уред, за определяне на вискозитета, базиращ се на сравнението на вискозитета на заредените смазочни и хидравлични масла в машините с вискозитета на стандартните свежи масла. Вискозитета на смазочните и хидравлични масла в машините трабва да се проверява често с цел избягване на влошаване на работата на тези машини. Откриването на разлика, по-голяма от 10%, от стандартният вискозитет на свежото масло означава, че е наличен значителен риск.


виж видео тук

Martechnic

Първа    Предишна