Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
FINKE

За "FINKE OIL"


Фирма Finke Mineralolwerk GmbH е основана в Германия през 1884г. от Емил Финке с предмет на дейност производство и търговия с горива и минерални масла.

Бурното развитие на индустрията в краят на 19 век и вначалото на 20 век води до неочакван ръст в потреблението на смазочни материали и в навечерието на 1-та световна война фирмата представлява вече процъфтяващо средно-голямо предприятие.

Фирмата оцелява през двете световни войни. От средата на 50-те години на 20-ти век започва нов этап в нейното развитие и разширяване на производството с увеличаване на производствените мощности, въвеждане на нови технологични линии за разфасоване и бутилиране и изграждане на клонове и бази в различни части на Германия. През този период фирмата намира и своите първи партньори извън пределите на Германия и започва износ на продукцията, първоначално за Чехословакия, Румъния и Турция.

Днес продуктите на компанията с търговската марка AVIATICON се разпространяват в почти всички страни от Европа и Азия.

Петролната компания Finke Mineralolwerk GmbH произвежда и предлага богата гама висококачествени синтетични, полусинтетични и минерални смазочни продукти:
   - моторни масла за автомобили, трактори, мотоциклети, за железопътен и за воден транспорт
   - масла за селскостопанска и строителна техника(трактори, комбайни, багери, колесни ескаватори и др.);
   - трансмисионни масла
   - хидравлични, вретенни, циркулационни, турбинни, редукторни, компресорни, хладилни, трансформаторни, текстилни, топлоносителни и други индустриални масла
   - смазочно-охлаждащи течности
   - масла за защита от корозия, почистващи препарати, антифриз и други продукти за зимна защита
   - греси
   - масла за пневматични инструменти, масла за вакуум помпи, масла за направляващи (паралели) на металорежещи машини, аерозоли,различни видове биоразградими продукти и много други продукти.

За повече информация: www.finke-oil.de