Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Греси


SPECIAL FLUID GREASE - ПОЛУТЕЧНА ГРЕС NLGI-00/000


KUTTENKEULER SPECIAL FLUID GREASE - ГРЕС

Спецификация:

Температурен интервал на приложение: от -30°C до +90°Cмасло
Първа    Предишна