Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Греси


SPECIAL MULTIPURPOSE GREASE - ГРЕС


KUTTENKEULER SPECIAL MULTIPURPOSE GREASE - ГРЕС

Спецификация:

Универсална литиева грес с МОЛИБДЕНБИСУЛФИД (MoS2) – NLGI 2
Работна температура от -30°C до +130°С;
Точка на прокапване +180°Смасло

LONG-LIFE HIGH PRESURE ADHESIVE GREASE - ГРЕС С ЕР СВОЙСТВА


KUTTENKEULER LONG-LIFE HIGH PRESURE ADHESIVE GREASE - ГРЕС

Спецификация:

Универсална литиева грес за тежки индустриални натоварвания – NLGI 2
Работна температура от -30°C до +150°С;
Точка на прокапване +195°Смасло

COMPLEX GREASE K2 EP BLUE - ГРЕС


KUTTENKEULER COMPLEX GREASE K2 EP  BLUE - ГРЕС

Спецификация:

Висококачествена универсална литиева грес с ЕР свойства – NLGI 2
Работна температура от -30°C до +220°С;
SKF R2F Test A и В (+ 140°C)масло
Първа    Предишна    Следваща    Последна