Продукти


BPБезплатна доставка
на масла KUTTENKEULER
в опаковки от 1,4 и 5 л - минимално количество
4 литра.


Греси


MULTI PURPOSE GREASE - ГРЕС


KUTTENKEULER MULTI PURPOSE GREASE - ГРЕС

Спецификация:


Универсална литиева грес – NLGI 2
Работна температура от -30°C до +140°С;
Точка на прокапване +195°С

масло

MULTI PURPOSE GREASE KGR 2 - ГРЕС


KUTTENKEULER MULTI PURPOSE GREASE KGR 2 - ГРЕС

Спецификация:

Универсална литиева грес с 3% графит – NLGI 2
Работна температура от -30°C до +150°С;
Точка на прокапване +195°Смасло

SPECIAL MULTIPURPOSE GREASE - ГРЕС


KUTTENKEULER SPECIAL MULTIPURPOSE GREASE - ГРЕС

Спецификация:

Универсална литиева грес с МОЛИБДЕНБИСУЛФИД (MoS2) – NLGI 2
Работна температура от -30°C до +130°С;
Точка на прокапване +180°Смасло
  Следваща    Последна