Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Компресорни масла


KOMPRESS VDL 46, 100, 150 - КОМПРЕСОРНИ МАСЛА


KUTTENKEULER KOMPRESS VDL 46, 100, 150 - КОМПРЕСОРНИ МАСЛА

Спецификации:

DIN 51506 - VDL 46, 100, 150маслоВнимание: Компресорните масла KUTTENKEULER са напълно съвместими с подобните масла от други марки и могат да бъдат смесвани без проблеми. Въпреки това при доливане е препоръчително да се използва същото масло!