Продукти
ПРОМОЦИЯ
Трансмисионно масло Hypoid EP 80W90.
Хидравлични масла


BAROS 22, 32, 46, 68 HLP - ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА


KUTTENKEULER BAROS 32, 46, 68 - HLP ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА

Спесификации и одобрения:

* DIN 51524/2 ISO VG 22, 32, 46, 68 / HLP 22, 32, 46, 68
* MIL H 24 459
* AFNOR 48600
* ASLE 70-1/70-2/70-3
* CINCINNATI MILACRON P-68, 69, 70
* DAVID BROWN ET 19, ET 33
* DENISON HF-2, HF-0
* FZG A 8,3/90
* US STEEL 126/127
* VDMA 24318
* VICKERS M 2950-SD, I-286-83маслоВнимание: Хидравличните масла KUTTENKEULER са напълно съвместими с подобните масла от други марки и могат да бъдат смесвани без проблеми. Въпреки това при доливане е препоръчително да се използва същото масло!